Сканирани документи по Тълкувателно дело 10/2016 10/2016

Искане на председателя на ВАС
Разпореждане от 31.10.16 г. за образуване на делото
разпореждане на докладчика от 31.10.16 г.
разпореждане от 01.11.16 г. за насрочване
Искане от гл.прокурор
Разпореждане на докладчика
Разпореждане на председателя на ВАС
img1.tif - img1.tif
img2.tif - img2.tif
img3.tif - img3.tif
img4.tif - img4.tif
img5.tif - img5.tif
img6.tif - img6.tif
img7.tif - img7.tif