Сканирани документи по Тълкувателно дело 8/2015 8/2015

Искане от Омбудсмана на РБългария
Искане на Министъра на правосъдието
Разпореждане за образуване от 24.11.2016 г.
Разпореждане по допустимоста 15.03.2016 г.
Разпореждане за насрочване от 11.04.2016 г.
img1.tif - img1.tif
img2.tif - img2.tif
img3.tif - img3.tif
img4.tif - img4.tif
img5.tif - img5.tif