ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
ОСС от I и II колегия на ВАС

ТЪЛКУВАТЕЛНО
Д Е Л О

6 / 2020

Искане от

Главния прокурор на Република България Document Link Icon
гр. София

относно

Приемане на тълкувателно решение по въпроса:
„При извършването на повече от една търговски сделки на едро с налични храни и цветя, извън законоустановените за това места, търговецът извършва едно или няколко отделни нарушения по смисъла на чл. 3б във връзка с чл. 65, ал. 2 от Закона за стоковите борси и тържищата и във връзка с чл. 18 от Закона за административните нарушения и наказания?“
ДокладчикПетя ЖелеваСтатусРешено
МатерияМестонахождениеадм. секретар
Заседания26.02.2021 10:00
23.04.2021 10:00
28.05.2021 10:00
Образувано на23.12.2020 г.Деловодител Ваня Пазванска
Свършено на28.05.2021 г.