ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
ОСС от I и II колегия на ВАС

ТЪЛКУВАТЕЛНО
Д Е Л О

3 / 2016

Искане от

Председателя на ВАС Document Link Icon
София, бул. "Ал.Стамболийски" № 18

относно

Приемане на т.р. по въпроса: "Кой давностен срок се прилага при изпълнение на адм. наказание "глоба" след прекъсване на давността в хипотезата на чл. 82, ал. 2 ЗАНН - този по чл. 171 ДОПК или този по чл. 82, ал. 7, б."а" ЗАНН?"
ДокладчикАглика АдамоваСтатусРешено
МатерияМестонахождениеДокладчик
Заседания27.09.2016 15:00
11.10.2016 15:00
22.11.2016 15:00
23.11.2016 15:00
21.03.2017 15:00
Образувано на17.06.2016 г.Деловодител Нина Спасова
Свършено на21.03.2017 г.