ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

СПИСЪК НА ПОКАНЕНИТЕ ЛИЦА

София, 26.03.2020

За заседанието на 26.03.2020 от 15:00 часа в зала №1, първи етаж в сградата на ВАС


1. Главният прокурор на Република България
2. Министърът на правосъдието
3. Председателят на Висшия адвокатски съвет
4. Омбудсманът на Република България
5. Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите
6. Деканът на юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент охридски"
7. Деканът на юридическия факултет на Университета за национално и световно стопанство
8. Деканът на юридическия факултет на Нов български университет
9. Деканът на юридическия факултет на Пловдивския университет " Паисий Хилендарски"
10. Деканът на юридическия факултет на Великотърновския университет " Св. св. Кирил и Методий"
11 Деканът на юридическия факултет на Русенския университет "Ангел Кънчев"
12. Деканът на юридическия факултет на Югозападния университет " Неофит Рилски"
13. Деканът на юридическия факултет на Бургаския свободен университет
14. Деканът на юридическия факултет на Варненския свободен университет " Черноризец Храбър"