ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
ОСС от I и II колегия на ВАС

ТЪЛКУВАТЕЛНО
Д Е Л О

1 / 2015

Искане от

Главния прокурор на Република България Document Link Icon
София

относно

Приемане на т.р. по въпроса: "Какъв е правния характере на актовете на Разплащателна агенция -ДФ"Земеделие" по чл.26, ал. 1,т.3 и чл. 33 от Наредба № 9/2008 г.на министъра на земеделието и храните и подлежат ли те на съдебно обжалване по реда на АПК
ДокладчикВаня ПуневаСтатусРешено
Материячл.26,ал.1,т.3 и чл.33 от Наредба № 9/2008 г. на МЗХМестонахождениеДокладчик
Заседания28.04.2015 15:00
29.09.2015 15:00
17.11.2015 15:00
Образувано на19.01.2015 г.Деловодител Нина Спасова
Свършено на17.11.2015 г.