ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
ОСС от I и II колегия на ВАС

ТЪЛКУВАТЕЛНО
Д Е Л О

3 / 2013

Искане от

Омбудсмана на Р България Document Link Icon
София, ул. "Г.Вашингтон" № 22

относно

Искане от омбудсмана за приемане на т.р. относно характера на министъра на земеделието и храните да издаде заповед по чл. 17, ал. 8 от ЗСПЗЗ
Докладчик Здравка ШуменскаСтатусРешено
Материячл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗМестонахождениеСекретар
Заседания04.12.2014 00:00 ZE12
Образувано на27.08.2013 г.Деловодител Нина Спасова
Свършено на04.12.2014 г.