ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
ОСС от I и II колегия на ВАС

ТЪЛКУВАТЕЛНО
Д Е Л О

8 / 2019

Искане от

Омбудсмана на Република България Document Link Icon
София

относно

Приемане на тълкувателно решение по въпросите : 1."Образуването на изпълнително дело по реда на чл. 220, ал.1 от ДОПК прекъсва ли давността?" 2. "Съобщението по чл. 221, ал. 1 от ДОПК прекъсва ли давността и от кой момент - от изпращането или от връчването му ?"
ДокладчикЕмилия ИвановаСтатусРешено
МатерияМестонахождениеДокладчик
Заседания26.03.2020 15:00
23.07.2020 10:00
27.11.2020 10:00
29.01.2021 10:30
Образувано на05.12.2019 г.Деловодител Ваня Пазванска
Свършено на29.01.2021 г.