|
Контакти
|   Сряда, 16.1.2019
Контакти
 
Адрес: София 1301,
бул."Александър Стамболийски" 18
Телефони за връзка:
Централи: 02 988 49 02; 9404 249; 9404 111
9404 + вътрешен номер - директно избиране
факс: 02 981 87 51
Секретар на председателя9404 461
Главен секретар9404 399
Кабинет на председателя
Пресаташе
9404 447; 0887 931 119; email: programata.gk@gmail.com
9404 359; 0887 621 805
Административен секретар940 42 96
Информация981 34 46, 9404 480, 9404 251, 9404 240
Адвокатска стая9404 250, 9404 275, 9404 408
Призовки9404 315
Деловодство I отделение9404 311
Деловодство I А отделение9404 337
Деловодство II отделение9404 261
Деловодство III отделение9404 456
Деловодство IV отделение9404 470; факс: 981 47 32
Деловодство V отделение9404 265
Деловодство VI отделение9404 233
Деловодство VII отделение9404 490, 9404 318
Деловодство петчленен състав - първа колегия9404 312, fax: 9404 483
Деловодство петчленен състав - втора колегия9404 309, fax: 9404 294
Главен счетоводител9404 300
Личен състав9817 556
Каса9404 231
Библиотека9404 422
Сп. "Административно правосъдие"9404 325
Пропуск9404 205

Банкови сметки:
Държавни такси:
БНБ - централно управление
IBAN  - BG62 BNBG 9661 3100 1780 01
BIC - BNBGBGSD
Вещи лица:
ДСК- клон 4
IBAN  - BG56 STSA 9300 3300 1078 62
BIC - STSABGSF

SAC WebDIS - Copyright © 2003 - 2019