ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Петчленен състав - II колегия

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

4137 / 2014

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 322/2014 на ВАС
ДокладчикМариета МилеваСтатусРешено
МатерияОтмяна
ВидотмянаЗаседания22.05.2014 09:00
Образувано на24.03.2014 г.Деловодител Мария Христова
Свършено на22.05.2014 г.