ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Пето отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

10722 / 2020

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 364/2020 на Адм. съд - Варна
ДокладчикЙовка ДражеваСтатусРазпоредено
МатерияЧл. 213б, ал. 2 от АПК
Видчастна жалбаЗаседанияЗАКРИТО
Образувано на07.10.2020 г.Деловодител Луиза Кацарска
Свършено на15.10.2020 г.