ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Четвърто отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

496 / 2019

По жалба (протест) на


срещу

Решение 1285/2018 на КЗК
ДокладчикНина ДоктороваСтатусОпределено
МатерияЖалба обществени поръчки
ВидкасацияЗаседания19.02.2019 09:00
Образувано на29.01.2019 г.Деловодител Десислава Дойчинова
Свършено на19.02.2019 г.