ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Четвърто отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

11077 / 2016

По жалба (протест) на


срещу

Наредба 8121з-776/2016 на Министъра на вътрешните работи
ДокладчикДиана ГърбатоваСтатусРешено
МатерияНормативен акт
ВидпървоинстанционноЗаседания30.11.2017 11:00
23.01.2019 11:00
Образувано на03.10.2016 г.Деловодител Нина Спасова
Свършено на23.01.2019 г.