ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Четвърто отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

1843 / 2014

По жалба (протест) на


срещу

Решение 1715/2013 на КЗК
ДокладчикГалина МатейскаСтатусРешено
МатерияЖалба конкуренция
ВидпървоинстанционноЗаседания20.10.2014 14:00
14.09.2015 14:00
25.04.2016 14:00
24.04.2017 14:00
Образувано на06.02.2014 г.Деловодител Емилия Димитрова
Свършено на24.04.2017 г.