ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Седмо отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

5502 / 2010

По жалба (протест) на


срещу

Заповед РД-292/2010 на Министъра на околната среда и водите
ДокладчикПавлина НайденоваСтатусРешено
МатерияДруги
ВидпървоинстанционноЗаседания22.03.2011 14:00
14.06.2011 14:00
08.11.2011 14:00
17.01.2012 14:00
05.06.2012 14:00
19.06.2012 14:00
13.07.2012 14:00
Образувано на23.04.2010 г.Деловодител Румяна Димитрова
Свършено на13.07.2012 г.
Определение по хода от 15.06.2010
Протокол от заседание на 21.12.2010
Определение по хода от 03.02.2011
Протокол от заседание на 22.03.2011
Определение по хода от ed.ed.Incorrect data type for operator or @Function: Time/Date expected
Протокол от заседание на 14.06.2011
Протокол от заседание на 08.11.2011
Протокол от заседание на 17.01.2012
Определение №4966 от 05.04.2012
Протокол от заседание на 05.06.2012
Протокол от заседание на 19.06.2012
Протокол от заседание на 13.07.2012
Решение №10922 от 01.08.2012
Решение №14119 от 12.11.2012
Решение №16058 от 17.12.2012