ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Шесто отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

9061 / 2012

По жалба (протест) на


срещу

Решение по протокол 29/т.54 от 12.07./2012 на ВСС
ДокладчикГеорги ЧолаковСтатусРешено
МатерияРешения на ВСС
ВидпървоинстанционноЗаседания13.09.2012 14:00
08.11.2012 14:00
Образувано на16.07.2012 г.Деловодител Мая Костадинова
Свършено на08.11.2012 г.