ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Първо отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

14154 / 2019

По жалба (протест) на


срещу

Правила за определяне на размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ при установени нарушения по чл.27, ал.6 и 7 няма/2019 на Държавен фонд"Земеделие"
ДокладчикЕмилия МитковаСтатусРешено
МатерияНормативен акт
ВидпървоинстанционноЗаседания04.02.2020 14:00
Образувано на11.12.2019 г.Деловодител Ваня Пазванска
Свършено на04.02.2020 г.