ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Второ отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

5341 / 2016

По жалба (протест) на


срещу

Наредба 2/2010 на Министъра на здравеопазването
ДокладчикТаня РадковаСтатусРешено
МатерияНормативен акт
ВидпървоинстанционноЗаседания21.11.2016 14:00
Образувано на09.05.2016 г.Деловодител Нина Спасова
Свършено на21.11.2016 г.