ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Петчленен състав - II колегия

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

3289 / 2013

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 2485/2012 на ВАС
ДокладчикТаня ВачеваСтатусРешено
МатерияДруги
ВидкасацияЗаседания11.04.2013 10:30
Образувано на11.03.2013 г.Деловодител Мария Христова
Свършено на11.04.2013 г.