СПИСЪК

на лицата, призовани по административно Дело № 14663/2015 г. Document Link Icon,
насрочено за 19.09.2016 10:00 зала № 2

В какво качество
са призовани
Име на призованото лице
Местожителство и адрес
или съдебен адрес
Забележка
1
касационен жалбоподател
Призовката връчена - ю.к. Павликаров на 25.01.16г-
2
ответник
Призовката връчена - ю.к. Малчева на 21.01.16г--
3
прокурор
-

В.Д.