СПИСЪК

на лицата, призовани по административно Дело № 3922/2017 г. Document Link Icon,
насрочено за 15.03.2018 14:00 зала № 1

В какво качество
са призовани
Име на призованото лице
Местожителство и адрес
или съдебен адрес
Забележка
1
жалбоподател
Призовката връчена - Надежда Андонова на 27.02.18г-
2
жалбоподател
-
3
жалбоподател
-Призовката връчена -Белев на 28.02.18г-
4
жалбоподател
-Призовката връчена -Давидова на 28.02.18г-
5
ответник
-Призовката връчена -ю.к.Калеова на 28.02.18г-
6
заинтересована страна
Призовката връчена - Чакърова на 01.03.18г-
7
прокурор
-

М.С.