СПИСЪК

на лицата, призовани по административно Дело № 8492/2018 г. Document Link Icon,
насрочено за 27.09.2018 09:00 зала № 1

В какво качество
са призовани
Име на призованото лице
Местожителство и адрес
или съдебен адрес
Забележка
1
касационен жалбоподател
Призовката връчена - Пенева на 09.07.18г -
2
ответник
Призовката връчена - Стефанов на 09.08.18г-
3
ответник
Призовката връчена - на 06.07.18г-
4
ответник
Призовката връчена - на 06.07.18г-
5
ответник
Призовката връчена - Симеонова на 06.07.18г-
6
ответник
-Призовката връчена -Чакърова на 16.07.18г-
7
прокурор
-

С.П.