ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Петчленен състав - II колегия

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

2416 / 2017

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 5341/2016 на ВАС
ДокладчикРосен ВасилевСтатусРешено
МатерияНормативен акт
ВидкасацияЗаседания13.04.2017 09:00
Образувано на27.02.2017 г.Деловодител Мария Христова
Свършено на13.04.2017 г.