СПИСЪК

на лицата, призовани по административно Дело № 13985/2015 г. Document Link Icon,
насрочено за 28.11.2016 09:00 зала № 1

В какво качество
са призовани
Име на призованото лице
Местожителство и адрес
или съдебен адрес
Забележка
1
касационен жалбоподател
гр.София ул."Московска"№19Призовката връчена - ю.к. Ангелов на 18.02.16г
2
ответник
Призовката връчена - Албена Петрова на 17.02.16г-
3
прокурор
-

С.М.