ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Пето отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

6232 / 2015

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 1827/2015 на Адм. съд - София-град
ДокладчикИлияна ДойчеваСтатусРешено
МатерияЗакон за защита от дискриминацията
ВидкасацияЗаседания16.05.2016 09:00
28.11.2016 09:00
Образувано на27.05.2015 г.Деловодител Луиза Кацарска
Свършено на28.11.2016 г.