СПИСЪК

на лицата, призовани по административно Дело № 12505/2019 г. Document Link Icon,
насрочено за 09.03.2020 11:00 зала № 1

В какво качество
са призовани
Име на призованото лице
Местожителство и адрес
или съдебен адрес
Забележка
1
жалбоподател
-Призовката е връчена на С. Лазарова на 22.11.2019 г.
2
ответник
-Призовката е връчена на юрк. Д. Захариева на 22.11.2019 г.
3
заинтересована страна
-Призовката е връчена на юрк. Ф. Димов на 19.11.2019 г.
4
заинтересована страна
Призовката връчена - Иванова на 19.11.19г-
5
прокурор
-

М.С.