ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Трето отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

2685 / 2016

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 5511/2015 на Адм. съд - София-град
ДокладчикАлбена РадославоваСтатусРешено
МатерияАдминистративнопроцесуален кодекс
ВидкасацияЗаседания20.03.2017 10:00
Образувано на02.03.2016 г.Деловодител Валентина Стоянова
Свършено на20.03.2017 г.