ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Петчленен състав - II колегия

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

1749 / 2013

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 9061/2012 на ВАС
ДокладчикЕмилия КабуроваСтатусРешено
МатерияЗСВ
ВидкасацияЗаседания14.03.2013 09:00
16.05.2013 09:00
Образувано на07.02.2013 г.Деловодител Мария Христова
Свършено на16.05.2013 г.