СПИСЪК

на лицата, призовани по административно Дело № 9200/2020 г. Document Link Icon,
насрочено за 29.09.2020 14:00 зала № 3

В какво качество
са призовани
Име на призованото лице
Местожителство и адрес
или съдебен адрес
Забележка
1
касационен жалбоподател
р.пр.ч/з адв. Николай Кунев на 09.09.2020 г., в 14.20 часа, от съд.с-р Мих.Петрова по телефона
2
ответник
Призовката връчена - Стоянов на 03.09.20г-
3
прокурор
-

М.Ц.