СПИСЪК

на лицата, призовани по административно Дело № 438/2016 г. Document Link Icon,
насрочено за 16.01.2017 09:00 зала № 2

В какво качество
са призовани
Име на призованото лице
Местожителство и адрес
или съдебен адрес
Забележка
1
касационен жалбоподател
гр. София ул. "Цар Калоян" № 1-Регионален ц-р "София Запад" ет. 5 Призовката връчена - Иванова на 30.03.16г
2
ответник
Призовката връчена - ю.к. Сръндев на 11.04.16г-
3
прокурор
-

Г.Л.