СПИСЪК

на лицата, призовани по административно Дело № 2416/2017 г. Document Link Icon,
насрочено за 13.04.2017 09:00 зала № 1

В какво качество
са призовани
Име на призованото лице
Местожителство и адрес
или съдебен адрес
Забележка
1
касационен жалбоподател
Призовката връчена - Николова на 20.03.17г-
2
ответник
Призовката връчена - Маринова на 30.03.17г-
3
ответник
-Призовката връчена -Владимирова на 15.03.17г-
4
ответник
-Призовката връчена -Георгиева на 17.03.17г-
5
ответник
-Призовката връчена -Димитрова на 14.03.17г-
6
прокурор
-

С.П.