ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Петчленен състав - I колегия

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

8637 / 2017

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 1843/2014 на ВАС
ДокладчикАлбена РадославоваСтатусРешено
МатерияЖалба конкуренция
ВидкасацияЗаседания05.10.2017 09:00
Образувано на02.08.2017 г.Деловодител Емилия Попова
Свършено на05.10.2017 г.