СПИСЪК

на лицата, призовани по административно Дело № 6232/2015 г. Document Link Icon,
насрочено за 28.11.2016 09:00 зала № 3

В какво качество
са призовани
Име на призованото лице
Местожителство и адрес
или съдебен адрес
Забележка
1
касационен жалбоподател
Призовката връчена - Стоянов на 31.10.16г-
2
касационен жалбоподател
Призовката връчена - Петров на 31.10.16г-
3
ответник
Призовката връчена - ю.к. Борисова на 24.10.16г.-
4
ответник
Призовката връчена - Владимирова на 31.10.16г-
5
прокурор
-

М.Д.