ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Шесто отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

10832 / 2020

По жалба (протест) на


срещу

Решение по протокол 19/т.1.2 и т.1.3 от 23.06./2020 на Пленума на ВСС
ДокладчикНиколай ГунчевСтатусОпределено
МатерияЗакон за съдебната власт(ЗСВ)
ВидпървоинстанционноЗаседанияЗАКРИТО
Образувано на08.10.2020 г.Деловодител Мария Нешева
Свършено на15.10.2020 г.