ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Седмо отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

928 / 2017

По жалба (протест) на


срещу

Изисквания няма/2016 на НЗОК
ДокладчикВаня АнчеваСтатусОпределено
МатерияНормативен акт
ВидпървоинстанционноЗаседанияЗАКРИТО
Образувано на24.01.2017 г.Деловодител Нина Спасова
Свършено на11.05.2017 г.