СПИСЪК

на лицата, призовани по административно Дело № 11393/2018 г. Document Link Icon,
насрочено за 22.01.2020 10:30 зала № 3

В какво качество
са призовани
Име на призованото лице
Местожителство и адрес
или съдебен адрес
Забележка
1
касационен жалбоподател
Призовката връчена - Върбанова на 26.06.19г-
2
ответник
Призовката връчена - адв. Кашъмов на 01.07.19г-
3
ответник
Призовката връчена - Върбанована 26.06.19г-
4
прокурор
-

Н.А.