ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Второ отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

13184 / 2020

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 2010/2020 на Адм. съд - Бургас
ДокладчикГалина СолаковаСтатусОпределено
МатерияЧастни производства
Видчастна жалбаЗаседанияЗАКРИТО
Образувано на14.12.2020 г.Деловодител Десислава Калинова
Свършено на07.01.2021 г.