ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Трето отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

8474 / 2012

По жалба (протест) на


срещу

Решение 7-3/2012 на Министъра на околната среда и водите
ДокладчикПанайот ГенковСтатусРешено
МатерияДруги
ВидпървоинстанционноЗаседания22.04.2013 09:00
14.01.2013 09:00
15.04.2013 09:00
Образувано на03.07.2012 г.Деловодител Ваня Миланова
Свършено на15.04.2013 г.