СПИСЪК

на лицата, призовани по административно Дело № 3837/2019 г. Document Link Icon,
насрочено за 26.09.2019 09:00 зала № 1

В какво качество
са призовани
Име на призованото лице
Местожителство и адрес
или съдебен адрес
Забележка
1
касационен жалбоподател
-Призовката връчена - юрк. Стойков на 15.07.2019 г
2
ответник
Призовката връчена - ю.к. Петкова на 12.07.19г-
3
ответник
ч/з адв. Андрей Икономов, гр. София, ул. "Поп Богомил" № 1-3, ет. 3, ап. 6 - Призовката връчена - Икономов на 12.07.2019 г
4
прокурор
-

С.П.