ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Пето отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

13595 / 2011

По жалба (протест) на


срещу

Отказ І-22109/2011 на Министъра на вътрешните работи
ДокладчикАндрей ИкономовСтатусРешено
МатерияЗДОИ
ВидпървоинстанционноЗаседания11.04.2012 09:00
Образувано на21.10.2011 г.Деловодител Бистра Мутафчиева
Свършено на11.04.2012 г.