ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Седемчленен състав - I колегия

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

15307 / 2013

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 8436/2013 на ВАС
ДокладчикЕмилия МитковаСтатусРешено
МатерияОтмяна
ВидотмянаЗаседания16.01.2014 10:30
Образувано на15.11.2013 г.Деловодител Емилия Попова
Свършено на16.01.2014 г.