ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Трето отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

13202 / 2015

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 4237/2015 на Адм. съд - София-град
ДокладчикСветлана БорисоваСтатусРешено
МатерияАдминистративнопроцесуален кодекс
ВидкасацияЗаседания02.11.2016 14:00
Образувано на23.11.2015 г.Деловодител Даниела Начева
Свършено на02.11.2016 г.