СПИСЪК

на лицата, призовани по административно Дело № 10834/2015 г. Document Link Icon,
насрочено за 03.10.2016 09:00 зала № 2

В какво качество
са призовани
Име на призованото лице
Местожителство и адрес
или съдебен адрес
Забележка
1
касационен жалбоподател
Призовката връчена - ю.к. Коцев на 18.01.16г-
2
ответник
Призовката връчена - ю.к. Костева на 18.01.16г-
3
прокурор
-

М.К.