СПИСЪК

на лицата, призовани по административно Дело № 5341/2016 г. Document Link Icon,
насрочено за 21.11.2016 14:00 зала № 1

В какво качество
са призовани
Име на призованото лице
Местожителство и адрес
или съдебен адрес
Забележка
1
жалбоподател
Призовката връчена - Анета Янкова на 13.06.16г-
2
жалбоподател
Призовката връчена - Дишкова на 27.06.16г-
3
жалбоподател
Призовката връчена - Цонкова на 14.06.16г-
4
жалбоподател
Призовката връчена - Димитрова на 20.06.16г-
5
ответник
Призовката връчена - ю.к. Иванов на 09.06.16г-
6
прокурор
-

М.П.