СПИСЪК

на лицата, призовани по административно Дело № 14904/2018 г. Document Link Icon,
насрочено за 11.02.2019 11:00 зала № 1

В какво качество
са призовани
Име на призованото лице
Местожителство и адрес
или съдебен адрес
Забележка
1
жалбоподател
Призовката връчена - Андонова на 18.12.18г-
2
жалбоподател
Призовката връчена - Белев на 19.12.18г-
3
жалбоподател
-Призовката връчена -Белев на 17.12.18г-
4
жалбоподател
Призовката връчена - Давидова на 14.01.19г-
5
ответник
Призовката връчена - ю.к. Калеова на 18.12.18г-
6
заинтересована страна
Призовката връчена - Чакърова на 03.01.19г-
7
прокурор
-

Р.Т.