ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Петчленен състав - II колегия

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

12204 / 2020

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 10832/2020 на ВАС
ДокладчикГалина СолаковаСтатусОпределено
МатерияЧастни производства
Видчастна жалбаЗаседанияЗАКРИТО
Образувано на12.11.2020 г.Деловодител Росица Илиева
Свършено на18.12.2020 г.