СПИСЪК

на лицата, призовани по административно Дело № 2685/2016 г. Document Link Icon,
насрочено за 20.03.2017 10:00 зала № 2

В какво качество
са призовани
Име на призованото лице
Местожителство и адрес
или съдебен адрес
Забележка
1
касационен жалбоподател
Призовката връчена - Панчева на 25.03.16г-
2
ответник
Призовката връчена - Личева на 25.03.16г -
3
прокурор
-

С.П.