ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Шесто отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

11941 / 2020

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 916/2019 на Адм. съд - Хасково
ДокладчикРумяна ПапазоваСтатусРешено
МатерияЗООС/решение по ОВОС
ВидкасацияЗаседания08.03.2021 11:00
01.03.2021 09:30
07.06.2021 11:00
Образувано на05.11.2020 г.Деловодител Мая Костадинова
Свършено на07.06.2021 г.