СПИСЪК

на лицата, призовани по административно Дело № 3367/2013 г. Document Link Icon,
насрочено за 05.02.2014 11:00 зала № 1

В какво качество
са призовани
Име на призованото лице
Местожителство и адрес
или съдебен адрес
Забележка
1
жалбоподател
Призовката връчена - лично на 26.11.13г-
2
жалбоподател
Призовката връчена - лично на 26.11.13г-
3
жалбоподател
Призовката връчена - лично на 26.11.13г-
4
жалбоподател
Призовката връчена - лично на 26.11.13г-
5
жалбоподател
Призовката връчена - лично на 26.11.13г-
6
жалбоподател
Призовката връчена - лично на 26.11.13г-
7
жалбоподател
Призовката връчена - лично на 26.11.13г-
8
жалбоподател
Призовката връчена - лично на 26.11.13г-
9
жалбоподател
Призовката връчена - лично на 26.11.13г-
10
жалбоподател
Призовката връчена - лично на 26.11.13г-
11
жалбоподател
Призовката връчена - лично на 26.11.13г-
12
жалбоподател
Призовката връчена - лично на 26.11.13г-
13
жалбоподател
Призовката връчена - лично на 26.11.13г-
14
жалбоподател
Призовката връчена - лично на 26.11.13г-
15
жалбоподател
Призовката връчена - лично на 26.11.13г-
16
ответник
Призовката връчена - ю.к. Домузчиева на 28.11.13г-
17
вещо лице
Призовката връчена - лично на 02.12.13г-
18
прокурор
-

А.И.