ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Трето отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

13984 / 2015

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 514/2015 на Адм. съд - София-област
ДокладчикГалина ХристоваСтатусРешено
МатерияАдминистративнопроцесуален кодекс
ВидкасацияЗаседания28.11.2016 09:00
Образувано на10.12.2015 г.Деловодител Даниела Начева
Свършено на28.11.2016 г.